ZAORAL, Lukáš. Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83834. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO