PACURA, Dávid. Invisible Image Watermarking using Frequency Domain Feature Points. In: Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016, s. 164-167 [cit. 2020-07-06]. ISBN 978-80-214-5350-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83905
Uložit do Citace PRO