RAJNOCH, David. Person Following by Spot Light Using Camera. In: Proceedings of the 22st Conference STUDENT EEICT 2016 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016, s. 171-173 [cit. 2019-08-22]. ISBN 978-80-214-5350-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83907
Uložit do Citace PRO