NĚMCOVÁ, Andrea, Lucie MARŠÁNOVÁ a Radovan SMÍŠEK. Recommendations for ECG Acquisition Using BITalino. In: Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016, s. 543-547 [cit. 2020-06-04]. ISBN 978-80-214-5350-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83992
Uložit do Citace PRO