SAKAI, Kazumi. Study of Correlation between Grease Film Formations and Mechanical Losses on Various Surfaces [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84038. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ivan Křupka.
Uložit do Citace PRO