FIŠERA, Miroslav, Pavel VALÁŠEK, Stanislav KRÁČMAR, Vlastimil KUBÁŇ a Lenka FIŠEROVÁ. Influence of composition of feed and lactation period on mineral composition of Mare's. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences [online]. HACCP Consulting, 2018, 12(1), 216-225 [cit. 2020-02-18]. DOI: 10.5219/894. ISSN 1337-0960. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84051
Uložit do Citace PRO