KLACLOVÁ, Denisa. Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-11-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84073. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Michal Karas.
Uložit do Citace PRO