ONDROUŠEK, David. Hodnocení ekonomické situace zvolené soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84083. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO