BOJŇANSKÁ, Erika, Michal KALINA, Ladislav PAŘÍZEK, Eva BARTONÍČKOVÁ, Tomáš OPRAVIL, Michal VESELÝ, Miloslav PEKAŘ a Josef JAMPÍLEK. Determination of Critical Parameters of Drug Substance Influencing Dissolution: A Case Study. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY [online]. Hindawi Publishing Corporation, 2014, 2014(1), 1-9 [cit. 2019-11-12]. DOI: 10.1155/2014/929248. ISSN 1110-7243. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84159
Uložit do Citace PRO