VANĚČKOVÁ, Tereza, Lenka HYNKOVÁ, Olga KRYŠTOFOVÁ, Vojtěch ADAM a Markéta VACULOVIČOVÁ. Fluorescence imaging for evaluation of water availability to plants. In: MendelNet 2017 [online]. Mendel University in Brno, 2017, s. 949-952 [cit. 2020-05-31]. ISBN 978-80-7509-529-9. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84182
Uložit do Citace PRO