ZAVADIL, Pavel. Management sítě s prvky Mikrotik [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84252. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jaroslav Koton.
Uložit do Citace PRO