KAŠPAROVÁ, Tereza. Otisk [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-12-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84262. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliér environmentu. Vedoucí práce Barbora Klímová.
Uložit do Citace PRO