MARTINKOVÁ, Tereza. Konzervace pozice genů v bakteriálních genomech [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84270. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Denisa Maděránková.
Uložit do Citace PRO