KŘEPELKA, Filip, Kateřina SKŘIVÁNKOVÁ, Daniel BACHO a Libor HAVELKA. Právo Evropské unie: Multimediální učební text pro studenty bakalářských programů [online]. Masarykova univerzita, 2013 [cit. 2019-08-18]. ISBN 978-80-210-5275-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84301
Uložit do Citace PRO