BARTOŇ, Marek. Seletice, novostavba mlékárny - hrubá spodní stavba [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84355. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Boris Biely.
Uložit do Citace PRO