LOVEČEK, Michal. Fotovoltaické panely nové generace [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8445. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Mastný.
Uložit do Citace PRO