SKUPA, Jan. Rodinný dům s kavárnou [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84625. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Danuše Čuprová.
Uložit do Citace PRO