ROCHLOVÁ, Tereza. Novostavba bytového domu v Brně [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84683. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jan Pěnčík.
Uložit do Citace PRO