VÍTKOVÁ, Lucie. Vodohospodářské řešení vybrané vodní nádrže [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84694. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Daniel Marton.
Uložit do Citace PRO