SCHREIBER, Jiří. Technologická etapa zastřešení hotelu v Třebíči [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2018 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84708. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Pavel Liška.
Uložit do Citace PRO