RÁSOCHOVÁ, Ludmila. Rodinný dům s kadeřnickým salonem, Česká [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84746. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Petr Kacálek.
Uložit do Citace PRO