ONDŘEJOVÁ, Barbora. Aproximace vlečných křivek [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84824. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Holcner.
Uložit do Citace PRO