HRBEK, David. Data loader pro komplexní testování palubních systémů [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84909. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Richard Růžička.
Uložit do Citace PRO