OBRTLÍK, Petr. Počítač jako inteligentní spoluhráč ve slovně-asociační hře Krycí jména [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84934. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Smrž.
Uložit do Citace PRO