ONDREJKA, Jan. Deformační, napjatostní a bezpečnostní analýza rámu jízdního kola [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2012 [cit. 2018-12-11]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8494. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jan Vrbka.
Uložit do Citace PRO