POREMBA, Tomáš. Digitální steganografie a stegoanalýza [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84962. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Josef Strnadel.
Uložit do Citace PRO