DRÁPELA, Karel. Predikce povahy spamových krátkých textů textovým klasifikátorem [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-10-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84988. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Hana Pluháčková.
Uložit do Citace PRO