SLOUKA, Lukáš. Implementace neuronové sítě bez operace násobení [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85000. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Igor Szőke.
Uložit do Citace PRO