KAMENSKÝ, Zdeněk. Informační systém pro řízení projektů v IT firmě [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-11-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85021. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Vladimír Bartík.
Uložit do Citace PRO