CHVÍLA, Václav. 4K video přehrávač pro virtuální realitu [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85022. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jozef Kobrtek.
Uložit do Citace PRO