HLAVÁČ ĎURÁN, Dominik. Správa serverových farem [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85052. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Roman Trchalík.
Uložit do Citace PRO