KYSEĽ, Juraj. Automatické vyhodnocování studentských projektů v Pythonu [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-10-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85061. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Smrž.
Uložit do Citace PRO