KORČEK, Juraj. Monitorování běhu OS Linux [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85068. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Roman Trchalík.
Uložit do Citace PRO