URBANOVSKÝ, Jozef. Bezpečnost a útoky v prostředí IoT [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85097. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Ondřej Ryšavý.
Uložit do Citace PRO