SEMRIČ, Jakub. Redukce automatů používaných ve filtraci síťového provozu [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85243. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Tomáš Vojnar.
Uložit do Citace PRO