RUDOLF, Tomáš. Automatizace analýzy výkonu a spotřeby zvoleného systému [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85277. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Vojtěch Nikl.
Uložit do Citace PRO