SMOLÍKOVÁ, Barbora. Marketingová komunikace [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85318. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce David Schüller.
Uložit do Citace PRO