TAUBEROVÁ, Darina. Systémový přístup k predikci vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85319. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Stanislav Škapa.
Uložit do Citace PRO