FIGALLA, Silvestr. Nové postupy přípravy polymerů kyseliny mléčné [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85328. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jaroslav Petrůj.
Uložit do Citace PRO