VALÁŠEK, Pavel, Jiří MLČEK, Anna ADÁMKOVÁ a Martin ADÁMEK. The importance of higher alcohols and esters for sensory evaluation of rheinriesling and chardonnay wine varieties. 12. HACCP Consulting, 2018, 615-621. DOI: 10.5219/969. ISSN 1337-0960. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/85332
Uložit do Citace PRO