VRÁNA, Radek, Daniel KOUTNÝ, David PALOUŠEK, Libor PANTĚLEJEV, Jan JAROŠ, Tomáš ZIKMUND a Jozef KAISER. Selective Laser Melting Strategy for Fabrication of Thin Struts Usable in Lattice Structures. Materials [online]. MDPI, 2018, 11(9), 1-20 [cit. 2019-11-12]. DOI: 10.3390/ma11091763. ISSN 1996-1944. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85335
Uložit do Citace PRO