SADÍLEK, Augustin a Vlastimil VALA. Oceňování nemovitostí pro účely restitucí. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2018, 29(3), 21-25 [cit. 2020-06-04]. DOI: 10.13164/SI.2018.3.21. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85346
Uložit do Citace PRO