LACKO, Branislav. Analýza rizik v novelizované normě ISO 9001. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2018, 29(3), 46-48 [cit. 2019-08-22]. DOI: 10.13164/SI.2018.3.46. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85350
Uložit do Citace PRO