MAXERA, Pavel, Michal BELÁK a Marek SEMELA. Měřicí vozidlo Ústavu soudního inženýrství. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2018, 29(3), 54-55 [cit. 2019-08-22]. DOI: 10.13164/SI.2018.3.54. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85352
Uložit do Citace PRO