DĚDIČOVÁ, Petra, Martin FASURA, Hana JANEČKOVÁ, Petra OBRUSNÍKOVÁ, Eva SEDLÁKOVÁ a Jan SKŮPA. Knihovní newsletter 3/2018. Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2018. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/85360
Uložit do Citace PRO