MEJZLÍK, Tomáš. Tepelná analýza proudové cesty výkonového jističe nízkého napětí [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8539. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Lukáš Dostál.
Uložit do Citace PRO