NEHYBOVÁ, Eva. Namrzavost směsných recyklátů v podloží vozovek pozemních komunikací [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2012 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8550. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Dušan Stehlík.
Uložit do Citace PRO