KANTOR, Jan. Učení bez učitele [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-10-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8600. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Honzík.
Uložit do Citace PRO