KOUTNÍK, Tomáš. Letecké pohonné jednotky [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8604. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Róbert Šošovička.
Uložit do Citace PRO