HOLUB, Libor. Analyza hybridních dynamických systémů [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/864. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Vavřín.
Uložit do Citace PRO